زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
Logo
پوستر قهرمانی پرسپولیس
پوستر قهرمانی پرسپولیس

پرسپولیس, پوستر

پوستر قهرمانی پرسپولیس

طرح یازدهمین قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر…
در طراحی پوستر از جام قهرمانی و تخت جمشید استفاده شده که بیانگر قدمت و اصالت نام پرسپولیس است.
دانلود فایل باکیفیت
  • Category :

    پرسپولیس, پوستر

  • Date :

    ارد ٫ ۲۶ ٫ ۱۳۹۷

  • مشتری : کانال هواداران پرسپولیس
  • پیش بازی پرسپولیس السد
  • سیدجلال سوپرمن پرسپولیس!