زیاد طول کشیده است؟ صفحه بارگذاری را ببندید.
Logo
هتریک برانکو
هتریک برانکو

برانکو

هتریک برانکو

طرح هتریک برانکو با پرسپولیس

قهرمانی‌هاى پرسپوليس را بنام كسى بنويسيد كه فلسفه اين تيم بزرگ را به آنها برگرداند.

برانكو معمار بزرگ كروات بذرى را در پرسپوليس كاشته كه هر سال بهترين و پربارترين محصول را مى دهد.

اين قهرمانى مال برانكو است.

دانلود فایل باکیفیت
  • Category :

    برانکو

  • Date :

    خرد ٫ ۱۶ ٫ ۱۳۹۸

  • کیسه پاره پاره
  • شیر و پرسپولیس